Културно-историческите паметници на България

Културно-историческите паметници на България

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 45, февруари 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Един такъв герой, чийто пример трябва да следваме, е Стефан Стамболов. В някои периоди от миналото той бе хулен, паметта му осквернявана с неверни обвинения и приносът му за България и българската кауза замъглявани. Безспорно Стамболов е противоречива личност и както всеки друг човек живял на този свят и той е допускал грешки. Та нима има безгрешни хора? Отговорът е пределно ясен и заради това в настоящата статия аз няма да се превръщам в апологет на Стефан Стамболов, тъй като той няма нужда от такъв, а ще се опитам докато представям биографията му да поставя акцент на онези негови действия или идеи, които днес трябва да си припомним и да използваме.

 

Ключови думи:  

Културно-историческите паметници на България