Културно-историческите паметници на България

Културно-историческите паметници на България

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 44, януари 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Една от най-авторитетните и обичани образователни институции в България е Софийски университет „Свети Климент Охридски”. В пространството между Ректората на Университета и Народното събрание има малка, китна градинка, в която се намира паметникът на един от най – големите български просветители и духовници Свети Климент Охридски. Паметникът е изработен от прочутия скулптор Любомир Далчев и е поставен в София през 1979 година, само няколко месеца преди творецът да напусне Народна Република България и да заживее в странство.

 

Ключови думи:  

Културно-историческите паметници на България