Културни и битови аспекти на употребата на хляба в предмодерното българско общество

Културни и битови аспекти на употребата на хляба в предмодерното българско общество

 

Автор:

Ирена Таушанова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 54, февръари 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Хлябът е сред най – познатите ни материални вещества от миналото, чието значение не е намаляло и не се е изгубило. На пръв поглед – нещо незначително в мирогледа на днешния сит човек, но включено в една мисловна система, придобива статуса на огромен феномен, чиято значимост се доказва от една особена способност – да оцелява и да пренася смисъл. Потока на

 

Ключови думи:  

Културни и битови аспекти на употребата на хляба в предмодерното българско общество