- Advertisement -

Културата като  регулативен механизъм на поведението на личността  в социума. Колективизъм и индивидуализъм