Кубинското тоди – малкият красавец от Куба

Кубинското тоди – малкият красавец от Куба

 

Автори:

Димитра Лефтерова

д-р Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 78, май 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Малко, красиво оперено птиче обитава остров Куба и е част от неговата характерна ендемитна фауна. Трудно за наблюдение и интересно за описание, много слабо проучено като вид, кубинското тоди е част от тази очарователна природа, което спокойно може да влезе в списъка „Трябва да се види”. Кубинското тоди (Todus multicolor, Gould, 1837) е малка птичка от семейство Todidae, разпространено само в Куба и съседните острови. Към семейството на Тодитата спадат общо 5 ендемични вида. Те са родственици и спадат в един разред Синявицоподобни (Coraciiformes), заедно със земеродното рибарче и пчелоядите, срещащи се в България и също така ярко, красиво оперени.

 

Ключови думи:  

семейство Todidae, Кубинското тоди, Куба, птици