Крос-културни различия в ценностите и трудово – организационното поведение 

Крос-културни различия в ценностите и трудово – организационното поведение

 

Автор:

Петя Илиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 65, март 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Културата според Гиърц се определя като наследена от предходни генерации, изразявана в символна форма, чрез която мъжете и жените комуникират, препредават и развиват своите знания и нагласи към живота. Общите символи, стереотипите и митовете за себе си и за другия, социалните отношения и семейната двойка, организацията на времето и структурата на пространството и причинността също предопределят културните норми сред индивидите, където символната основа на всички културни системи води до промяна на поведенческите избори и действия при преминаването от една културна ситуация в друга.

 

Ключови думи:  

Крос-културни различия,  ценностите,  трудово организационното поведение