Критерии за измерване на ефективността на електронното наблюдение в България

Критерии за измерване на ефективността на електронното наблюдение в България

Автор:

Николета Атанасова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 98, май 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Показатели за ефективност, изведени при практическото приложение на електронния мониторинг на първите 180 правонарушители в България. Електронният мониторинг е актуална тема в България, особено година след приключване на Проекта за въвеждането му, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Въпреки все още недостатъчната нормативна регламентираност и в европейското, и в националното законодателство и някои трудности при въвеждането и прилагането на електронна система за наблюдение, тя се счита за икономически изгодна и далеч по-ефективна от физическите методи за контрол върху правонарушителите. С цел да могат да се оценят реалните ползи от прилагането на електронно наблюдение трябва да се изведат специфични и общи критерии за оценка на ефективността.

 

Ключови думи:  

електронно наблюдение в България, защита, електронен мониторинг