Краят на една хилядолетна догма

Краят на една хилядолетна догма

 

Автор:

Н. Балабанов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 48, май 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Историята на науката разполага с много примери за продължително господство на неправилни възгледи за природата, възникнали в античността и останали непокътнати от десетки поколения учени. Ярък пример в това отношение е геоцентричната система на света, поставила Земята и Човека в центъра на Вселената. На хората, естествено, не им се искало да напуснат това “удобно” място и затова изгаряли на кладата и анатемосвали всеки, който дръзнел да се усъмни в установения ред.

 

Ключови думи:  

Краят на една хилядолетна догма