Кратка биография на Юрий Алексеевич Гагарин

Кратка биография на Юрий Алексеевич Гагарин

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 36, април 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Поява на белия свят. Роден е на 9 март 1934 г. в семейство на колхозници. Първите години от живота си изкарва в село Клушино, откъдето са и родителите му – Алексей Иванович Гагарин (1902-1973) и Анна Тимофеевна Матвеева (1903-1984). В детските си години е най-обикновено момче, което с нищо не се отличава от връстниците си. Помага според силите си на своите родители, участва във всички детски игри. Завършва основно образовние в с. Клушино. През Втората световна война семейството му живее на окупирана от немците територия.

 

Ключови думи:  

Кратка биография, Юрий Алексеевич Гагарин