Козма Индикоплевст и религията на българите през VI век.

Козма Индикоплевст и религията на българите през VI век.

 

Автор:

Иван Стоянов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 48, май 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Изворите, които дават информация за религията на българите до IX век, сами по себе си, не са достатъчни за изграждането на някаква обективна хипотеза. Въпросните извори са систематизирани от проф. д-р Веселин Бешевлиев, многократно анализирани и цитирани в разнообразни статии, публикации и монографии. Все пак имаме на разположение едно сведение, което хвърля светлина върху религията на българите или част от тях, които обитават Балканите по времето на император Юстиниан I, тоест в средата на VI век. То ни е оставено от египетския пътешественик, монах и историк – Козма Индикоплевст, живял и творил през VI век.

 

Ключови думи:  

Козма Индикоплевст и религията на българите през VI век.