Костенурките след Креда – Терциер периода

Костенурките след Креда – Терциер периода

 

Автор:

Валентина Петкова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 35, март 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Изчезването на повечето от влечугите, като например динозаври и птерозаври, в края на мезозой оказва огромно влияние върху развитието на екосистемите в началото на терциер. Много други групи влечуги обаче продължават да процъфтяват през палеоцен. Една такава група са костенурките, разред Chelonia или Testudines.

 

Ключови думи:  

Костенурките, Креда, Терциер периода