Космическият прах е вероятният преносител на водата на Земята

Според последни научни анализи, частиците космически прах, които циркулират из космоса, вероятно носят в себе си и водни молекули, не само въглерод и кислород. Това означава, че някъде в необятната вселена може да съществува гостоприемна планета за основните съставки на живата материя.

Докладът е публикуван в Proceedings of the National Academy of Sciences и обяснява как соларният вятър участва в обвазуването на водни молекули от частиците космически прах.

Соларният вятър, който идва от нашето слънце и който достига далеч отвъд Слъчевата система, е съставен предимно от положително заредени водородни йони, а праховите частици съдържат кислородни йони, при взаимодействието на които се получава хидроксилен йон (-ОН) и съответно молекула вода.

Така учените дават възможно обяснение за появата на водата на нашата планета.


РЕКЛАМА:

***

Превод: Мария Войнова

Източник: Popular Science


Европейска нощ на учените 2022 г.: