За кореспонденцията на академик Михаил Арнаудов

За кореспонденцията на академик Михаил Арнаудов

Автор:

д-р Румен Шивачев

 

Списание “Българска наука”

брой 105, януари 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Текстът се спира на кореспонденцията на акад. Михаил Арнаудов с проф. Иван Д. Шишманов. Нейната внушителност позволява да се засегнат най-общо отделни линии в писмата на акад. Арнаудов – от израстването му като учен до края на кореспонденцията между двамата. Фиксирана е също близостта в политическите им възгледи, в сравнение с тези на проф. Б. Пенев. Статията отбелязва и необходимостта от проучване на епистоларното наследство на учения, преживял три важни епохи в обществено-историческото развитие на България. Маркиран е и част от дългия списък с негови адресати, включващ европейски интелектуалци и научни организации от всички области на науката и културата.

 

Ключови думи:

акад. Михаил Арнаудов, проф. Иван Д. Шишманов, наука

 

READ ARTICLE