Кораловите рифове може да изчезнат до края на XXI век

Кораловите рифове може да изчезнат до края на XXI век

 

Автор:

Неделин Бпяджиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 43, декември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Кораловите рифове са считани за „горите на морето“ и за „морски градове”. Съдържащи около една четвърт от всички морски видове, те са пример за екосистеми с изключително биоразнообразие, но площта им е твърде малка – покриват едва 0,1% от Световния океан (към 285 000 кв. км.). Кораловите рифове са не само важни местообитания за много видове океански обитатели, но също така осигуряват защита на бреговата линия, допринасят значително за туризма и риболовната промишленост. Техният изключително разнообразен и уникален химически състав съдържа много съставки, полезни за медицинската индустрия.

 

Ключови думи:  

Кораловите рифове