КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 78, 21.09.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

 

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София,на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство за: професори по: полифония – един към катедра „Теория на музиката“; камерно пеене – един; класическо пеене – един към катедра „Класическо пеене“; музикално-сценична режисура – един към катедра „Музикално-сценични изкуства“; поп и джаз – китара – един; поп и джаз – бас китара – един към катедра „Поп и джаз изкуство“; доцент по оперно-симфонично дирижиране – един към катедра „Дирижиране“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/44 09 747.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


РЕКЛАМА:

***