КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 71, 28.08.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Икономическият университет – Варна,на основание Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет и решения на съответните факултети обявява конкурси за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г. по следните докторски програми:

Срок за подаване на документи в отдел „НИДД“ – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За документи и информация – отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“, каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@ue-varna.bg, nidd@ue-varna.bg.

 


РЕКЛАМА:

***

Съставил материала: Камелия Димитрова