Конформизъм и подчинение

Конформизъм и подчинение

Автор:

Светослав Христов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 100, юли/август 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ние, хората, сме zoon politikon (политическо животно; такова което живее в полиса), както твърди Аристотел, и като такива не можем да избягаме от нашето социално начало, което ни повелява да живеем сред други хора и заедно с тях. А този живот с другите ни излага на различни влияния. Под натиска на тези социални влияния ние можем да променим собствените си убеждения, да се въвлечем в ситуации, в които по принцип не бихме, да заглушим гласа на съвестта си и да отстъпим от убежденията си. Социалното влияние е поведение, чрез което съзнателно се стремим да променим поведението, чувствата или мислите на друг човек по отношение на дадено нещо. Поддаването на влиянието на другите може да бъде целенасочено и осъзнато, както и напълно несъзнателно. Начинът, по който Аз-ът реагира на отправените към него опити за влияние, зависи от неговите личностни характеристики и ситуационните особености.

Ключови думи:  

конформизъм, подчинение, психология, психоанализа