Конформизъм и подчинение

Конформизъм и подчинение

 

Автор:

Светослав Христов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 87, март 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Подчинението се проявява, когато индивидът промени своето поведение, за да изпълни преките заповеди, наложени му от легитимен авторитет. Този авторитет има по-висок статут в обществото и упражнява натиск за подчинение върху обекта. Подчинението предполага, че желанието на авторитета е да упражнява влияние и да наблюдава как подчиненият се покорява на заповедите му. За разлика от конформизма, индивидите, които се подчиняват, поначало имат поведение, което е различно от това на източника на влияние.

 

Ключови думи:  

Конформизъм, подчинение