Концепцията за време и идентичност на кръга „Стрелец”

Концепцията за време и идентичност на кръга „Стрелец”

 

Автор:

Иван Христов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 84, декември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

С настоящата статия, посветена на литературния кръг „Стре­лец” ще се спра на седем оп­орни точки, които ще ни помогнат по-добре да разберем концепцията за време и идентичност на този кръг. А те са: 1. Кои са кръгът „Стрелец”? 2. В търсене на физиономичното 3. Кръ­гът „Стрелец” и Освалд Шпенглер 4. Към Ново българско Възраждане 5. Кръгът „Стрелец” и символистите Яворов – Лилиев 6. Към съзнателно европеизиране 7. Заключение.

 

Ключови думи:  

 кръга „Стрелец”, история, Кирил Кръстев