Концепцията за време и идентичност на кръга „Стрелец”