Концепция за изграждане на мир и еволюция в практиката на ООН като основен глобален регулатор

Концепция за изграждане на мир и еволюция в практиката на ООН като основен глобален регулатор

 

Автор:

Мария Георгиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 56, април 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Основната характеристика на съвременния свят е неговата глобализация. Под влиянието на този процес, международната общност последователно се интегрира в единно политическо-правно и социално-икономическо пространство. Често, това се случва при активното участие на международните регулатори за глобално взаимодействие и поддържане на мира. Най-авторитетните, признати от света държави и ефективни регулатори за изграждане и поддържане на световния мир се организират като институция, функционираща под егидата на Организацията на обединените нации (ООН).

 

Ключови думи:  

Концепция за изграждане на мир и еволюция в практиката на ООН като основен глобален регулатор