Командният състав на легиона – 1 в. пр. н.е. – 2 в.

Командният състав на легиона – 1 в. пр. н.е. – 2 в.

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 54, февръари 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

След близо половин век граждански войни Републиканският строй бил заменен от Принципат /монархия/. Цялата военна и административна власт била съсредоточена в ръцете на императора. Той назначавал легати /практика въведена от Цезар/ – legati legionis, които командвали непосредствено легионите: По-ниско в йерархията стояли военните префекти и трибуните.

 

Ключови думи:  

Командният състав на легиона – 1 в. пр. н.е. – 2 в., Рим