Колкото по-добре е овладян английският език, толкова е по-силна е държавната икономика

Колкото по-добре е овладян английският език, толкова е по-силна е държавната икономика

 

Автор:

Неделин Бояджиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 63, януари 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Въпреки че лингвистичните умения и на първо място – владеенето на английски език – отдавна са изрично изискване за постъпването на работа на кандидатите за някои видове работа като дипломати, преводачи, редактори, коректори и др., тези умения днес са предимство в почти всяка работа във всички сектори на икономиката. Работодатели и HR мениджъри от цял свят съобщават, че кандидатите с необичайно добър английски език получават с около 30-50% по-високи заплати, отколкото – други кандидати със сходна квалификация, но – без познания по английски език.

 

Ключови думи:  

английският език, държавната икономика