Колкото по-добре е овладян английският език, толкова е по-силна е държавната икономика