Колко вида живи организми съществуват на Земята?

Колко вида живи организми съществуват на Земята?

 

Автор:

Неделин Бояджиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 43, декември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Научната фондация “Tree of life” („Дървото на живота“) изчис- лява, че живите организми на нашата планета би трябвало да са някъде между 5 000 000 и 100 000 000, но до този момент науката е идентифицирани „само” около 2 милиона. Според някои учени, това са едва 10% от всички обитатели на планетата. Според други – познати са около 14% от сухоземните и около 9% от морските и океанските обитатели Таксономията – науката за откриване, описване и категоризиране на живите организми, стои в основата на разбирането на живота на нашата планета.

 

Ключови думи:  

живи организми,Земята