Колективният имунитет, защо данъците не са кражба и защо хората не вярват на експертите

Колективният имунитет, защо данъците не са кражба и защо хората не вярват на експертите

Автор:

гл. ас. д-р. Лъчезар Томов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 100, юли/август 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Още Аристотел е казал „Цялото е повече от сбора на частите си“. Това е основното свойство на една система – нейното поведение се определя много малко от характеристиките на съставящите я елементи и много повече от взаимодействието между тях и структурата на взаимните връзки. Никой човек не е остров, затворен в себе си и всеки зависи от другите хора. Пример за това е колективният имунитет по отношение на вирусите. Когато един човек бива заразен от вирус, той се превръща едновременно в инкубатор за нови репликации и в преносител на този вирус. Дали този вирус ще се разпространи масово, зависи от структурата на връзките между него и другите хора, от свойствата на самия вирус и от това колко хора са ваксинирани срещу него.

 

Ключови думи:  

колективен имунитет, социология