Кой е най-големият вулкан на Земята?

Кой е най-големият вулкан на Земята?

 

Автор:

Тихомир Георгиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 23, октомври 2009 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Най-големият вулкан на Земята е Мауна Лоа, един от 5 вулкана, които съставят големия остров Хаваи. Когато говорим за най-големият вулкан имаме предвид с най- голям обем и това е Мауна Лоа. Изграден е от около 75 000 куб. метра материал. Мауна Лоа е активен щитовиден вулкан и учените смятат, че той е изригвал в продължение на близо 700 000 години, той се е издигнал над морската повърхност преди около 400 000 години. Активната магма за Мауна Лоа идва от Хавайската вулканична зона.

 

Ключови думи:  

най-големият вулкан на Земята