Когнитивна адаптация и нагласи при родители на деца със синдром на Даун

Когнитивна адаптация и нагласи при родители на деца със синдром на Даун

 

Автор:

Радина Станимирова Стоянова

 

Списание “Българска наука”

брой 89, май 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Отглеждането на дете с вродено заболяване или друг хроничен медицински проблем е предизвикателство за семейството. Въпреки че повечето семейства са устойчиви, хроничните здравни състояния при детето могат да доведат до значителни трудности в семейните взаимоотношения и справянето с ролята на родител. За повечето родители раждането на дете е дългоочаквано и радостно събитие. Обаче, около 4% от родителите получават стресиращи новини за здравето на своето дете – сериозно хронично заболяване, увреждане, сензорни увреждания или умствена изостаналост.

 

Ключови думи:  

синдром на Даун, медицина, Когнитивна адаптация