Кога и откъде навлизат индоевропейците в Европа – мащабно изследване на антично ДНК

Кога и откъде навлизат индоевропейците в Европа – мащабно изследване на антично ДНК

 

Автор:

Светослав Стамов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 72, ноември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Въпросът за прародината на индоевропейците изглежда е на път да бъде окончателно решен – протоиндоевропейците са се формирали в рамките на културата Ямна в причерноморието преди около 4500 години, а в Европа навлизат през културата Бойна Брадва (Cordeд Ware).

 

 

Ключови думи:  

Кога и откъде навлизат индоевропейците в Европа, мащабно изследване на антично ДНК