Кога и кой е открил на радиото

Кога и кой е открил на радиото

Автор:

Проф. д.т.н. инж. Борис Йовчев, секция „Технически науки” към СУБ.

Маг. инж. Росица Младенова, ФНТС, секция СЕЕС

 

 

Списание “Българска наука”

брой 97, април 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Появата на радиото е едно от най-значимите постижения на човечеството, но то не е „откритие“ в резултат на случаен, еднократен акт, а е резултат от усилията на много учени, физици, математици, астрономи, дори художници и лекари, инженери и техници. Те следва да се наредят в една „Алея на славата“, за периода от време, обхващащ целия 19. и първите десетилетия на 20. век. През 19. век се извършват фундаментални открития от физиците на Европа в областта на изучаването същността на  „електромагнетизма“, довели до възможността за предаване на информация на разстояние – в началото по жичен и малко по-късно и по безжичен път.

 

Ключови думи:  

радио, открития, история