Кога и кой е открил на радиото

Автори: Проф. д.т.н. инж. Борис Йовчев, секция „Технически науки” към СУБ.

Маг. инж. Росица Младенова, ФНТС, секция СЕЕС

Появата на радиото е едно от най-значимите постижения на човечеството, но то не е „откритие“ в резултат на случаен, еднократен акт, а е резултат от усилията на много учени, физици, математици, астрономи, дори художници и лекари, инженери и техници. Те следва да се наредят в една „Алея на славата“, за периода от време, обхващащ целия 19. и първите десетилетия на 20. век.

През 19. век се извършват фундаментални открития от физиците на Европа в областта на изучаването същността на  „електромагнетизма“, довели до възможността за предаване на информация на разстояние – в началото по жичен и малко по-късно и по безжичен път.


РЕКЛАМА:

***

За щастие, възкръсналата българска държава след петвековното ѝ изчезване и нейното появяване отново на картата на Европа, попада в най-подходящия начален етап от практическото използване на резултатите от тези открития. Затова историята на нашата страна съвпада с историята на появата и въвеждането в експлоатация на Радиото във всички области на обществената дейност и в България.

През 20. век продължава развитието на телекомуникационните технологии, на базата на фундаменталните открития на физиците от 19. век. Едновременно следват и големите открития на новото поколение от гениални физици в областта на квантовата механика. Открояват се около 10 най-влиятелни измежду тях, като: Макс Планк, Алберт Айнщайн, Нилс Бор, Луи дьо Боил, Макс Борн, Пол Дирак, Вернер Хайзенберг, Волфганг Паоли, Ервир Шлюзингер и Ричард Файнман. На стената на своя кабинет, Айнщайн е имал окачени портретите на тримата физици – Исак Нютон, Майкъл Фарадей и Максуел, защото  високо ценял приносът на техните научни изследвания  при разработването на своята теория на относителността.

Стъпили на фундаменталните открития на физиците от 19. век, много учени, изобретатели, инженери, техници и предприемачи интензивно работят за създаването на „Радиото“ – наречено така за първи път през 1894 г. от френския физик и учен Бранли, от гръцката дума „radius“ – лъч. Но до преминаването от лабораторните изследвания и демонстрации към заводско производство и функционална експлоатация, минават още няколко десетилетия. Нека проследим по години основните стъпки на това развитие, извършено от най-забележителните личности останали в историята…

Четете още ТУК.


Европейска нощ на учените 2022 г.: