Кога и кой е открил на радиото

Автори: Проф. д.т.н. инж. Борис Йовчев, секция „Технически науки” към СУБ.

Маг. инж. Росица Младенова, ФНТС, секция СЕЕС

Появата на радиото е едно от най-значимите постижения на човечеството, но то не е „откритие“ в резултат на случаен, еднократен акт, а е резултат от усилията на много учени, физици, математици, астрономи, дори художници и лекари, инженери и техници. Те следва да се наредят в една „Алея на славата“, за периода от време, обхващащ целия 19. и първите десетилетия на 20. век.

През 19. век се извършват фундаментални открития от физиците на Европа в областта на изучаването същността на  „електромагнетизма“, довели до възможността за предаване на информация на разстояние – в началото по жичен и малко по-късно и по безжичен път.

За щастие, възкръсналата българска държава след петвековното ѝ изчезване и нейното появяване отново на картата на Европа, попада в най-подходящия начален етап от практическото използване на резултатите от тези открития. Затова историята на нашата страна съвпада с историята на появата и въвеждането в експлоатация на Радиото във всички области на обществената дейност и в България.

През 20. век продължава развитието на телекомуникационните технологии, на базата на фундаменталните открития на физиците от 19. век. Едновременно следват и големите открития на новото поколение от гениални физици в областта на квантовата механика. Открояват се около 10 най-влиятелни измежду тях, като: Макс Планк, Алберт Айнщайн, Нилс Бор, Луи дьо Боил, Макс Борн, Пол Дирак, Вернер Хайзенберг, Волфганг Паоли, Ервир Шлюзингер и Ричард Файнман. На стената на своя кабинет, Айнщайн е имал окачени портретите на тримата физици – Исак Нютон, Майкъл Фарадей и Максуел, защото  високо ценял приносът на техните научни изследвания  при разработването на своята теория на относителността.

Стъпили на фундаменталните открития на физиците от 19. век, много учени, изобретатели, инженери, техници и предприемачи интензивно работят за създаването на „Радиото“ – наречено така за първи път през 1894 г. от френския физик и учен Бранли, от гръцката дума „radius“ – лъч. Но до преминаването от лабораторните изследвания и демонстрации към заводско производство и функционална експлоатация, минават още няколко десетилетия. Нека проследим по години основните стъпки на това развитие, извършено от най-забележителните личности останали в историята…

Четете още ТУК.

Добави коментар

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close