- Advertisement -

Коефициентът на интелигентност изобщо не е достатъчен, за да се оцени правилно общата интелигентност на индивида