Княз Владимир Черкаски – строител на Нова България

Княз Владимир Черкаски – строител на Нова България

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 41, октомври 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

След смъртта на княз Черкаски и до пристигането (на 8 май 1878 г.) на императорския комисар, за какъвто бил назначен генерал-адютант княз Дондуков- Корсаков, длъжността ръководител по гражданските дела при главнокомандващия изпълнявал генерал-лейтенант Анучин [Дмитрий Гаврилович]. Дейността на гражданското управление по време на войната, т. е. в продължение на десет месеца, се изразявала в следното…

 

Ключови думи:  

Княз Владимир Черкаски, строител на Нова България