Княз Владимир Черкаски – строител на Нова България