Княз Владимир Черкаски – строител на Нова България

Княз Владимир Черкаски – строител на Нова България

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 40, септември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Една от характерните особености на Руско-турската освободителна война през 1877- 1878 г. е обстоятелството, че при главното командване на Действащата руска армия (т. н. Главна квартира) е била учредена и е функционирала специална канцелария за гражданска организация и управление на освобождаваните на юг от Дунава земи. Нейната задача била, едновременно с воденето на военните действия, да се полагат и основите на новата българска държава, като в освободените земи, с помощта на местните национални сили, на мястото на ликвидираната турска администрация се изграждат нови държавни институции. Ръководителите и служителите на гражданската канцелария могат да бъдат определени като истински строители на Нова България, изпреварващи по време дори тези, описани в книгата на Симеон Радев.

 

Ключови думи:  

Княз Владимир Черкаски, строител на Нова България