Китай и предизвикателствата на Далечния Изток (1400-1450г.) 

Китай и предизвикателствата на Далечния Изток (1400-1450г.)

 

Автор:

Мария Георгиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 64, февруари 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В началото на XV век Китай навлиза в нов период от своята история. След прогонването на монголите през 1368 г., империята започва своето постешенно възстановяване, набирайки военна и икономическа мощ. Настоящата статия е насочена към основните пречки, стоящи на пътя на китайската хегемония в югоизточна Азия, както и към способите възприети от императорите Мин и тяхната администрация за справянето с тези проблеми.

 

Ключови думи:  

Китай и предизвикателствата на Далечния Изток (1400-1450г.)