Карол отново дава стипендия на докторант

Годишна стипендия в размер на 8000 лв. ще предостави отново финансова група Карол. Целта е да бъде подкрепен млад талантлив учен, със значим принос в своята научна област и интересен проект, с практическо приложение в областта на мехатрониката, чистите технологии, нанотехнологиите и иотехнологиите. Стипендията се предоставя на  редовен докторант в акредитирани висши училища или БАН.

Конкурсът е тристепенен – по документи, интервю и презентация на разработките пред жури. В него влизат и досегашните носители на стипендията.

Тази година в журито ще се включи и д-р Владимир Божилов, преподавател в катедра „Астрономия“ на Физически факултет на Софийски университет, главен редактор на сп. ВВС ЗНАНИЕ и лектор в планетариума на Детски научен център „Музейко“.

Носителят на стипендията през настоящата година е Анна Загорска,  докторант в Медицински Университет – София, катедра „Медицинска физика и биофизика“, с докторантска тема Дозиметрия на очна леща на персонала, работещ в интервенционалната рентгенология и кардиология.


РЕКЛАМА:

***

Другите носители на стипендията са Никола Каравасилев от Софийски университет, Деница Згурева от ТУ София, Таня Славова от УАСГ и Христо Илиев от Софийски университет.

Докторантската програма на Карол е част от социално отговорната политика на финансовата група за подкрепа на образованието и науката у нас.

Кой, кога и как може да кандидатства за докторантската стипендия:

http://karoll.bg/obrazovanie/korporativen-universitet-karol/doktorantska-programa/

 

Българска наука е медиен партньор на инициативата, а Петър Теодосиев участва в журито.


Европейска нощ на учените 2022 г.: