Каравани с рога по алеите и оградите

Каравани с рога по алеите и оградите

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 34, февруари 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Градинският охлюв (Helix pomatia) е един от най-разпространените у нас сухоземни охлюви. Носи името си от предпочитаното от него местообитание: живее предимно в градини. Среща се и в градските паркове, особено ако те са създадени на места, където преди е имало къщи и дворове. Може да го видите обаче и по полянките край населените места, а и в горите край тях. Спада към семейство Хелициди (Helicidae) на клас Коремоноги мекотели (Gastropoda). Тялото му достига на дължина до 8 см, а черупката – до 4 см височина и 5 см дължина. За тези физически данни се приема, че това е най-едрият охлюв в Европа.

 

Ключови думи:  

Каравани,  рога, охльови