„Кан Тервел – Спасителят на Eвропа“

„Кан Тервел – Спасителят на Eвропа“

 

Автор:

Емил Димитров

 

 

Списание „Българска наука“

брой 51, октомври 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В предговора към своята „История на България” (1761 г.), фрацисканският монах Блазиус Клайнер пише: „Стори ми се, че навлизам в осеян с тръне и изпълнен с бодли лес, когато ми дойде на ум да изложа накратко поредицата от достойните за споменаване дела на царство България не само поради това, че работата ми изглеждаше извънредно трудна, тъй като царство България, което някога е било най- цветущо, още не е имало писател, който да остави на потомството описани превратните съдбини на царството и на своя народ, прочут в света, но и защото чуждите писатели, измежду тях главно гърците, които често са изпитвали мощта на българите, говорят за тях малко, и то само случайно.

 

Ключови думи:  

Кан Тервел, Спасителят на Eвропа