Какво представлява отровата на медузите Ируканджи, как действа и защо все още няма универсална противоотрова?

Какво представлява отровата на медузите Ируканджи, как действа и защо все още няма универсална противоотрова?

 

Автор:

Теодора Вукова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 70, септември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Типът Cnidaria е много стар и разнообразен биологически тип, който притежава широк спектър от биологично-активни субстанции, които могат да бъдат наречени токсини. Токсините на клас Anthozoa, който е отделен клас от Cnidaria могат да бъдат разделени на две химически много различни групи, а именно полипептидни токсини, изолирани от морски анемони, и дитерпени, изолирани от октокорали. Белтъчните токсини на Cubozoa и Sciphozoa са най-загадъчните токсини в този тип, и въпреки големите усилия в последните няколко десетилетия, все още малко се знае за тяхната природа. Много малко от тези големи и относително нестабилни белтъци са изолирани.

 

Ключови думи:  

отровата на медузите, Ируканджи, действие на отровата,  универсална противоотрова