Какво представлява наномедицината?

Какво представлява наномедицината?

 

Автор:

Неделин Бояджиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 56, април 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Един нанометър е равен на една милионна част от милиметъра. Предметите, използвани в терапевтичната наномедицина, са по-малки от един микрометър, а често са по-малки и от 200 нанометра (200 милиардна част от метъра). Примери за това са наночастиците, нанокапсулите, липозомите и мицелите, които са създадени чрез нанотехнологиите.

 

Ключови думи:  

Какво представлява наномедицината