На какво миришат старите книги? Съхраняването на ароматите като културно наследство

На какво миришат старите книги? Съхраняването на ароматите като културно наследство

Автор:

Йоанна Николова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 99, юни 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Културното наследство се намира, защитава и консервира, като за това се грижат закони и администрация. До момента, обаче, никой не се е замислял какво трябва да е отношението към аромата, ако бъде приет като част от културната памет. Този въпрос изследват учени от Лондонския университетски колеж (UCL Institute for Sustainable Heritage), като в рамките на своя труд създават специален инструмент за документиране и съхранение на аромата на стари книги – “Колело на ароматите за стари книги”.

 

Ключови думи:  

история, книги, спомени, културно наследство