Какво изчисляват в Лабораторията за високопроизводителни изчисления?

Проф. Ана Пройкова от Факултета по физика и Факултета по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски” ни разказва за дейностите, които се извършват в Лабораторията за високопроизводителни изчисления в София Тех Парк.

Повечето от хората тук всъщност са докторанти от Физическия факултет, работещи в лабораторията на половин щат, на два часа или просто по проекти. Работата ни се състои в това да поддържаме изчислителния клъстер да работи 24/7. Това е нещо, което изисква постоянно наблюдение, но хубавото е, че всичко може да се наблюдава и управлява дистанционно, не само машините, но дори климатиците. Така че необходимостта от физическо присъствие в самото помещение се свежда до един път седмично да речем, когато имаме научни съвещания или гости.

Задачите, които решаваме напоследък се разшириха. Останаха любимите ни задачи в квантовата информатика, които до миналата година заемаха около 66% от общия обем задачи. Сега обаче около ⅔ заемат изчисленията в едни нови наноструктури, които бяха произведени, а сега се изчисляват с квантово-механични средства.
От ден първи, когато сключихме договор с този комплекс, сключихме договор и с Ръководство Въздушно движение, които започнаха да използват нашата машина вече платено. Тоест те използват на всеки час определен брой минути за да си изчисляват температурните полета и влажността в района около летището, за да може да се направи графика за излитането и кацането на самолетите. Задачата с изчисляването на тези полета всъщност е дисертацията на едно от момчетата в катедрата по Метеорология.

Цялата статия и много други можете да прочетете в новия Брой 144

Подаряваме ви първите 8 текста от брой 144 тук>>


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: