Какво е археомагнетизъм и как той помага на археологията?

Какво е археомагнетизъм и как той помага на археологията?

Какво е археомагнетизъм и как той помага на археологията?

Какво е археомагнетизъм и как той помага на археологията?


Направи дарение на училище!***

 

Археомагнетизмът е геофизично направление, което намира приложение не само в геофизиката, но и в археологията. Основната му цел е да получи информация за вариациите на земното магнитно поле в историческото минало като за целта се изследват различни артефакти от изпечена глина. Това означава да се определят трите геомагнитни елемента, които напълно характеризират полето. Всички знаем, че земното магнитно поле е изключително важно, тъй като без него животът на нашата планета, такъв какъвто го познаваме, не би могъл да съществува. Затова учените се опитват да разберат как е породено и какво определя неговия характер. За да може това да се направи е необходимо да има информация, която касае много дълъг период от време и именно палео- и археомагнитните методи позволяват да се получи такъв тип информация.

Общо взето археомагнитният метод може да се разглежда като частен случай на палеомагнитния метод. Двата метода се различават единствено по времевата скала, която обхващат и типа на изследваните материали. Докато палеомагнетизмът стига до много по-далеч назад във времето, археомагнетизмът обхваща единствено периода от време, в който е съществувал уседнал живот, тоест имаме вече организирани селища с дейности като земеделие, животновъдство и т.н. Причината за това е, че основните материали, които изследва археомагнетизмът са различни останки от изпечена глина,, тъй като тези археологически артефакти са запечатали в момента на тяхното истиване състоянието на земното магнитно поле. Неговото състояние се определя от три елемента: инклинация, деклинация и интензитет, като първите два определят неговата посока, а третият – неговата големина. Именно това е основната задача на археомагнетизма – като изследва точно датирани археологически артефакти от различни исторически епохи да се опита да определи тези три елемента.

След като натрупа една такава база данни за тези характеристики на полето става възможно този метод да се използва за датиране на новоразкрити археологически структури. Натрупването на такава голяма база данни изисква изключително много време. За България времевият период, който е обхванат от археомагнитно изследвани обекти, е от 8000 години. Най-старите изследвани структури у нас са от времето на неолита (ок. 6000 г. пр. н. е.)


Разбери повече за БГ Наука:

***

 

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новият Брой 155 на списанието.

Подаряваме ти първите 40 страници от брой 155 тук>>


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.