Какви животни е имало по българските земи преди 2 милиона години?

Какви животни е имало по българските земи преди 2 милиона години?

Какви животни е имало по българските земи преди 2 милиона години?

Какви животни е имало по българските земи преди 2 милиона години?


Направи дарение на училище!***

Проф. Николай Спасов в кабинета си в Националния природонаучен музей.

 

Едно уникално палеонтологическо находище на фосили от древни животни край град Вършец ни разкрива каква е била фауната на България в началото на Кватернера (преди около 2.5 милиона години). Проучванията на находището започват още в началото на 90-те години, като основна роля в тях играе проф. Николай Спасов от Националния природонаучен музей при БАН, както и негови колеги от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Благодарение на тяхната работа, в това иначе съвсем малко по размери находище, са намерени цели 160 вида безгръбначни и най-вече гръбначни животни, както и някои растения, включително нови видове за науката. Откритата при тези разкопки фауна включва огромен брой птици, някои от които – новоописани видове, земноводни, влечуги, гризачи и едри бозайници. Проф. Спасов се занимава специално с изследването на едрата бозайна фауна и през годините прави редица неочаквани открития на животни, които дотогава не сме знаели, че са населявали нашите земи и които по принцип са много редки.

Едно от най-изненадващите открития в находището е това на пумата. Всеки знае, че днес тя се среща само в Америките. Но малко известен факт е, че преди 2-3 млн г., когато този род котки е възникнал, той все още е бил обитател на Евразия и впоследствие се е разселил през Берингия към Северна Америка и оттам към Южна. В това всъщност няма нищо чудно, защото палеонтологията многократно е доказвала, че различни видове животни мигрират от континент в континент и могат да изчезнат напълно от старите си местообитания, но да продължат да оцеляват в новите, ако климатичните и географски възможности го позволяват.


Разбери повече за БГ Наука:

***

 

Цялата статия, както и още много други, можете да прочетете в новия Брой 153 на списанието.

Подаряваме ти първите 53 стр. от брой 153 тук>>


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.