Каква е средната продължителност на човешкия живот днес?

Каква е средната продължителност на човешкия живот днес?

 

Автор:

Неделин Бояджиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 56, април 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Продължителността на живота е един от факторите за измерване на индекса на човешко развитие (ИЧР) на всяка нация, наред с грамотността, образованието и стандарта на живот.

 

Ключови думи:  

Каква е средната продължителност на човешкия живот днес