Каква е средната продължителност на човешкия живот днес?

  Автор: Неделин Бояджиев    Продължителността на живота е един от факторите за измерване на индекса на човешко развитие (ИЧР) на всяка нация, наред с грамотността, образованието и стандарта на живот.  Средната продължителност на живота е статистически очакваният брой години, … Продължете с четенето на Каква е средната продължителност на човешкия живот днес?