Как се виждам в света на науката и технологиите? Киара, 17 г

Автор: Киара Иванова Кръстева, 17г., гр. Мездра

Често пъти използваме думата „наука“, но знаем ли какво всъщност означава тя? В повечето случаи значението ѝ се свързва с лаборатории и учени, поставени пред поредната загадка за човечеството. Истината е, че всъщност „наука“ събира в себе си логично придобитото знание на човека за света такъв, какъвто го познава.

Науката не е само биология и физика и експериментите, свързани с тях. Тя може да бъде социална – изучаваща обществото, в което се намираме, формална – открехваща вратите на математиката и логиката, приложна – медицината е нещо, без което е немислимо съществуването на живите индивиди и, разбира се, хуманитарните науки като литература, философия и антропология, свързани с човека и себепознанието.

От изброените примери по-горе става ясно, че всъщност всичко около нас е свързано с науката. Тя е толкова голяма и важна част от нашия живот, че той би бил невъзможен без нея. Макар и не всеки да е учен, той постоянно си взаимодейства с науката.


РЕКЛАМА:

***

Факт е, че човекът обвързва тази дума с точно този вид наука, която му представлява най-голям интерес. Моята първа асоциация, чувайки я, е науката за живота – биология. Макар да изпитвам интерес към физиката, математиката и философията, имено биологията събуди в мен желанието да се занимавам с научна дейност и ме накара да изпитвам нуждата да вникна по-дълбоко в заобикалящия ни свят.

Смятам, че знанието на човека, придобито относно неговия собствен вид и всички останали живи организми, е едно от най-големите му постижения. И макар че вече знаем наистина много неща, свързани с различните биологични дисциплини като медицина, генетика, анатомия, екология и молекулярна биология, то все още има множество енигми за цялото съществуване на живите организми и живота като цяло, както и немалко неразрешени въпроси, свързани с болести, които са бич за човека от десетилетия.

Четете повече тук!


Европейска нощ на учените 2022 г.: