Как кетаминът премахва депресията

Credit: Rama (CC BY-SA 2.0 FR)
Credit: Rama (CC BY-SA 2.0 FR)

Химичен междинен продукт (метаболит), който се образува при разграждането на кетамина в тялото, вероятно е причината за бързия му антидепресивен ефект. Откритието е направено от учени от Националните институти по здравеопазване на САЩ. Този метаболит самостоятелно отстранявал характерното за депресията поведение при мишки, без да оказва обезболяващите, дисоциативни или пристрастяващи ефекти, характерни за кетамина…

Прочетете целия материал във втория брой на новото списание „Българска наука и медицина“: http://medicina.nauka.bg/category/broij2


Европейска нощ на учените 2022 г.: