Животните в екстремни условия: Адаптации на ендотермични бозайници към гореща и студена околна среда

Животните в екстремни условия: Адаптации на ендотермични бозайници към гореща и студена околна среда

Автор:

Катрин Димитрова

Списание “Българска наука”

брой 104, демември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Разпределението на видовете е ограничено от различни фактори на околната среда, и за да се справят със стреса на средата животните развиват разнообразни видове адаптации. Адаптацията е развитие на подобрени способности за оцеляване и репродукция в специфична среда на живот. Този процес на модификация е необратим, тъй като се проявява в продължение на стотици или хиляди поколения. Науката вярва, че адаптацията е еволюционен отговор, предизвикан от естествения подбор. Температурата влияе на всички нива на биологичната организация на животните. Ендотермичните (или още наричани топлокръвни) животни получават телесната си топлина от вътрешни метаболитни реакции и поддържат сравнително постоянна телесна температура. Ендотермията обаче е изключително енергетично скъпа и успехът на ендотермите до голяма степен зависи от правилното тергморегулиране и наличието на големи количества кислород. Успехът на ендотермите може да бъде подложен на изпитание от физиологичните стресови условия на околната среда, които съществуват в различните местообитания. Ендотермите, живеещи в пустините, рискуват да са хипертермични и трябва да разчитат на изпаряване на водата в среда на засушаване, за да се терморегулират. Топлокръвните животни, обитаващи изключително студена среда, в която хранителните им ресурси могат да бъдат ограничени, трябва да използват значителна енергия, за да останат топли. Въпреки тези предизвикателства, топлокръвните бозайници успешно обитават тези две местообитания благодарение на физиологичните си адаптации.

 

Ключови думи:

Адаптации, ендотерми, екстремни условия, бозайници, пустини, сухи савани, Арктика, Арктическа тундра, Арабска камила, Газела на Томсън, Арктическа лисица, Гренландски тюлен, Нарвал, оцеляване

 

READ ARTICLE