- Advertisement -

Животните в екстремни условия: Адаптации на ендотермични бозайници към гореща и студена околна среда