Железният адмирал, историята на човекът, който спасява Корея

Железният адмирал, историята на човекът, който спасява Корея

 

Автор:

В. Макеев

 

Списание “Българска наука”

брой 89, май 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Здравето на вече стария лидер се влошава и той търси да циментира позицията и сигурността на династията си и да подсигури завета си чрез монументално дело, каквото е инвазията и завладяването на обширните китайски владения. И Сун Си се ражда на 28 април в Хансеонг, тогава столица, а днес район от Сеул Детството и юношеството си прекарва в Асан където са се намирали роднините на майка му.

 

 

Ключови думи:  

история, Кореа