Изучаването на провалите на известни учени може да е ползотворно за учениците