Изучаването на провалите на известни учени може да е ползотворно за учениците

Изучаването на провалите на известни учени може да е ползотворно за учениците

Автор:

Светослав Христов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 100, юли/август 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Гимназистите могат да подобрят оценките си по научните дисциплини, като изучават препятствията и неуспешните експерименти, които велики учени като Айнщайн и Мария Кюри са

преживели, сочи ново изследване, публикувано от Американската психологическа асоциация.
В изследването са взели участие 402 ученици от девети и десети клас, от четири различни гимназии, от квартали с нисък социоикономически статус в Ню Йорк. Изследваните лица са били разделени в три групи. Контролната група е имала за задача да прочете откъс от учебник в рамките на 800 думи, в който се е разказвало за постиженията на Айнщайн, Кюри и Майкъл Фарадей.

 

Ключови думи:  

учени, образование