Източни следи и западни търсения : Мощи и мощехранителници между Византия и Запада (част 2)

Източни следи и западни търсения : Мощи и мощехранителници между Византия и Запада (част 2)

 

Автор:

Ива Георгиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 34, февруари 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Разпространението на даровете реликви, като току-що споменатите, разбира се, не се ограничавало само до имперски адресати. Това е засвидетелствано от множество църковни документи, описващи размяната на подаръци между Патриарсите на Константинопол и Папите в Рим. През 811 г, когато Патриарх Никифор Константинополски изпраща синодално писмо до своя колега Папа Лъв III в Рим, той го запечатва със „златен енколпион, съдържащ частици от славното дърво.” Докато по-късно писмото обяснява, че енколпиона бил декориран от едната страна с кристал, а от другата – Страстите Христови били изобразени в ниело.

 

Ключови думи:  

Източни следи и западни търсения, Мощи, мощехранителници,  Византия, Запада